Dejligt UBU-billede!

The magic of marketing

Why we need EDUCATION for sustainable development…

Reklamer
Link

eske willerslev

Så er der nye, spændende Rosenkjærforedrag i gang: Eske Willerslev, molekylærbiolog og professor på KU formidler sin livshistorie og livet som international anerkendt forsker. Hvordan føles det at flytte hele verdens forståelse af verden?!

http://www.dr.dk/P1/rosenkjaer/Eske_Willerslev/20130912093807.htm

Rane Willerslev – skolens bølle bliver eliteforsker

Rane willerslev - verdenskortRane Willerslev var den utilpassede unge i folkeskolen, men som efter lidt “bølle”-liv fandt interesse for opdagelsesrejse og senere antropologi.

Fantastisk livshistorie, med en god påmindelse til alle os i uddannelsesverdenen om, at tidlig målrettethed og skrappere krav til gennemførelse af uddannelser og den slags, måske ikke er den eneste vej til store personlige og samfundsmæssige gevinster.

God fornøjelse i selskab med Rane Willereslev, i P1’s program “På Tomandshånd”!

LInk: http://www.dr.dk/P1/Paatomandshaand/Udsendelser/2013/06/24110642.htm

Link

sikkerhed fysikSikkerhed i undervisningslaboratoriet i skolens fag

En opdateret “Når klokken ringer…”, til brug i undervisning i sikkerheds- og risikoaspekter i naturfagesundervisningen (og de øvrige fag) i folkeskolen, samt STX

Fremtidens skole – væk fra læreprocesser på samlebånd!


Billede
Sir Ken Robinson har i flere omgange udtalt sig om fremtidens skole, bl.a. i TED foredrag. Hans pointe er at skolen må orientere sig mere mod individet end grupper i skolen, blot fordi det er nemmere at organisere. Skolen bør fokusere på at fremhæve alles særlige kompetencer og dét de er optaget af, frem for at tvinge dem gennem ens processer. Med dagens systemer for bedømmelse kan dét der er vigtigt for eleverne og som giver selvtillid og tro på at man kan udvikle verden ofte ikke rummes. Og i dagens skole, der bygger på fortidens behov i et industrisamfund, foregår bedømmelsen i stigende grad ved at sammenligne elever med en række standarder. Selvom man fx gennem et helt folkeskoleliv har spillet musik og har udviklet talent, systematik og sociale relationer, bliver man bedømt på standarder for grammatik, hukommelse i fysik/kemi eller ordforråd i sprogfagene. Der er ikke sammenhæng.

Ken Robinson lægger op til at skolesystemet gentænkes på 3 områder:

  1. Curriculum: Læseplanerne i skolen må tilrettelægges individuelt. Der kan være en pulje af basisfag (fx danskfærdigheder, talforståelse, naturindsigt, sociale færdigheder, kommunikation) og muligheder for specialiseringer
  2. Bedømmelse: Vores bedømmelsestænkning må i højere grad rette sig mod at beskrive, hvad eleverne faktisk kan, i stedet for at sammenligne dem til standarder. Det skal være muligt at værdsætte interesser og dét der opnås ved at forfølge interesserne. Basisfagene kan evt. stadig underlægges standardiserede bedømmelsesformer.
  3. Undervisning: Undervisninge må i udstrakt grad tage hensyn til elevernes interesser og specialiseringer. Basisfagene må være færdigheder og kompetencer, der skal anvendes dér, hvor eleverne oplever at have styrker og muligheder for udvikling. Det vigtigste middel til at undervisningen kan lykkes er lærerne. Lærerne må være fagligt optagede og faglige eksperter, de skal være eksperter i undervisning og tilrettelæggelse af undervisning, i fællesskab med eleverne, og de skal kunne formidle deres fag til eleverne, så begejstringen for faget og for at ville vide og lære mere bliver drivkraften i faget og dermed i hele skolen.

Baggrunden for ovenstående kommer fra: Interview med Sir Ken Robinson – Jyske Bank TV

Naturfagene i fremtidens skole, behandlet på en temadag for skoleledere i Nordjylland, med indlæg af bl.a. Hans Henrik Knoop: http://ntsnet.dk/begivenhed/temam-de-skoleledere-naturfag-og-fremtidens-skole

Den mere kulørte, men absolut seværdige udgave af Ken Robinsons TED-foredrag